Om bladet

Skog.no er nettsidene til magasinet Skog, et felles blad for hele skogeiersamvirket som nå erstatter både Skogeieren og skogeierandelslagenes medlemsblader. Skogeiersamvirket i Norge har ca. 37 000 medlemmer.

 

Norges Skogeierforbund er ansvarlig utgiver av magasinet Skog.

Mer om Skogeierforbundet og skogeiersamvirket finner du her: www.skogeier.no

Skog og skog.no
Postadresse:

Postboks 1438, Vika
0115 Oslo

Besøksadresse:

Rådhusgt. 23 B,
3. etg.
0158 Oslo


Adresse-endringer:

Tlf: 900 43 798

E-post: post@skog.no

Skog på
Facebook: facebook.com/skog

Redaksjonen:

Åsmund Lang

Redaktør
Tlf: 930 28 613
asmund.lang@skog.no

Gina Aakre

Journalist
Tlf: 92879847
gina.aakre@skog.no