Transport

Vil ha mer gods på bane

- Vi tar med oss budskapet vi har fått her i dag, sa fiskeriminister Per Sandberg da skognæring og næringslivsorganisasjoner presenterte sine ønsker for å løfte mer gods fra vei til jernbane.

Les mer »

Sparer mye på elektrifisering

Norges Skogeierforbund, NHO og Jernbaneverket foreslår at strekningen Hamar – Kongsvinger elektrifiseres. I tillegg ønsker de nye tilsvinger og krysningsspor. Innsparingspotensialet er 40 millioner kroner for norske skogeiere.

Les mer »

Tre tømmerkaier har fått tilsagn om tilskudd

Landbruksdirektoratet har i september gitt totalt 46 millioner i tilskudd til tre kaianlegg, Strømsvika tømmerkai i Mandal kommune, Ørstaterminalen i Ørsta kommune og tømmerkai i Namsos kommune.

Les mer »

Minister på skogbesøk

- Vår regjering bruker penger på skogsbilveier, og det vil vi fortsette med. Vi lover også å se på kapasiteten på broer. Det vil være naturlig å jobbe videre med infrastruktur fram mot skogmeldingen som kommer i høst, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han gjestet Mjøsen Skog og lokale skogeiere i Stange.

Les mer »

Økte tilskudd til tømmerkaier

I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 46 millioner kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Det er en dobling av bevilgningen fra 2015.

Les mer »

Kan spare millioner på å flytte tømmer fra bil til tog

Norges Skogeierforbund har utarbeidet en rapport som viser at en mer effektiv terminalstruktur i området mellom Lillehammer, Elverum, Kongsvinger og Lillestrøm kan spare skognæringen for betydelige transportkostnader i framtida.

Les mer »

Skogeierne investerte 244 mill i skogsveier

I 2015 ble det ferdigstilt 109 km nye skogsbilveier, og 356 km av det gamle skogsbilveinettet ble opprustet. Ikke siden 2003 har det vært ferdigstilt så mye skogsbilveier som nå.

Les mer »

Foreslår å elektrifisere Røros- og Solørbanen

Jernbaneverket anbefaler at Rørosbanen og Solørbanen elektrifiseres så fort som mulig. Får Jernbaneverket det som de vil, kan dieseltogene på disse strekningene parkeres rundt 2023.

Les mer »

Samarbeider om nytt transportselskap

Viken Skog går sammen med flere transportører på Østlandet om å danne et felles transportselskap med rundt 120 tømmerbiler. Viken Logistikk AS vil være operativt fra 1. januar 2016.

Les mer »

Vil ha fortgang i utbedring av fylkesveiene

Skogeiere og transportører kan glede seg over at tømmervogntog på 24 meter og 60 tonn nå kan kjøre på ni av ti riksveier i Norge. Vegdirektoratet jobber med å øke tilgjengeligheten også på fylkesveiene. Norges Skogeierforbund ønsker seg en egen «brupakke» for å få raskere fremdrift i utbedringene.

Les mer »

Tilskudd til tre nye tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har i oktober gitt tilsagn om tilskudd til tre kaianlegg, hhv Eikefjorden tømmerkai i Sogn og Fjordane, Surnadal Havn i Møre og Romsdal og Finnsnes Regionhavn i Troms. 

Les mer »

Lover mas om flaskehalser

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke bestemme, men lover å mase på fylkeskommunene for å bli kvitt flaskehalser der det ikke går an å kjøre 60 tonns vogntog.

 

Les mer »

Nyhetsarkiv

Sikrere ATV fra Polaris

Polaris har lansert en ny og sikrere ATV, som går under navnet Polaris ACE 570. – Dette er den første firehjulingen med ratt, og den har i tillegg ordentlig sete, belter og veltebøyle, reklamerer selger Morten Jensen da vi treffer ham på Polaris sin stand på årets Dyrsku’n 11. – 13. september.

...

Dato: 20150928 Les mer »

Ei strålande kaiopning i Molde

Landbruksminister Sylvi Listhaug opna Malo tømmerkai 1. september. I strålande haustveir stilte kring 100 personar på kaia der det var både talar, store vyer for skognæringa og ikkje minst bacalaoen i teltet på kaien. 

- Dette er ein gledens dag for skognæringa, sa ministeren til forsamlinga

...

Dato: 20150906 Les mer »

Kjøretur med samferdselsministeren

ALLSKOGs næringspolitiske sjef, Anna CB Moe, er i dag på kjøretur til Orkanger med samferdselsministeren.

...

Dato: 20150623 Les mer »

Rett vei for tømmertransporten

Det er gledelig at veiene i Sør-Norge har blitt vesentlig mer farbare for tømmerbiler det siste året, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Rett før pinse fikk han og landbruksminister Sylvi Listhaug overlevert en ny rapport over tilstanden på norske veier av adm. dir. Erik Lahnstein og rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund.

...

Dato: 20150527 Les mer »

Forenkler byråkratiet rundt skogsveier

Regjeringen har gjennomgått og endret landbruksveiforskriften. – Resultatet er at det nå skal bli enklere å bygge eller oppgradere skogsbilveier. I tillegg får vi et mer tydelig regelverk og en raskere saksbehandling, lover landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

...

Dato: 20150527 Les mer »