Planter og dyr

Krever at Stortingets ulvevedtak følges opp

Mellom to og tre tusen hadde i går møtt opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens håndtering av Stortingets ulvevedtak. Kravet fra skogeiere, bønder, jegere og bygdefolk fra hele landet, er at ulveforliket blir respektert og iverksatt snarest.

Les mer »

– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »

Seminaret Hjortevilt 2017

Landets kanskje viktigste seminar for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt blir arrangert på Hamar 29. og 30 mars 2017.

Les mer »

– Svært skuffende ulvevedtak

– Det er svært skuffende og meget oppsiktsvekkende. Regjeringen velger å sette klare politiske vedtak i Stortinget til side. I stedet velger den å legge til grunn en ekstremt snever tolkning av Bernkonvensjonen, sier Erik Lahnstein om det nylige ulvevedtaket.

Les mer »

Rypejakta endres ikke

Jakttiden på rype beholdes og jakttiden på elg utvides. Det melder Miljødirektoratet som har fastsatt nye jakt- og fangsttider.

Les mer »

Testing har gitt to nye funn

Dugnaden for å kartlegge CWD, eller skrantesyke, har så langt gått bra. Rundt 6000 dyr er testet, noe som har resultert i to nye funn hos villrein.

Les mer »

Følg utviklingen av elgjakta

Elgjakta er godt i gang, og for første gang kan jegere over hele landet logge seg direkte på nett og følge utviklingen av jakta. Statskog har lansert nettløsningen Elgbørsen.

Les mer »

God helsetilstand i skogen

Skogens generelle helsetilstand var god i 2015, både for granskog og furuskog. Det slår en rapport fra Nibos skogovervåkning fast. Klimaendringer og invaderende arter kan gi mer skogskader og utfordringer i årene framover.

Les mer »

Frykter ny sykdom på hjortevilt

Sykdommen Chronic Wasting Disease ble for første gang påvist i Norge i vår. Under høstjakta bes jegere om å levere inn hele hoder fra både elg, hjort og rein.

Les mer »

Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned

Sykdommen borreliose har økt de siste 20 årene. Mange setter økningen i sammenheng med økende bestander av hjortedyr (rådyr, hjort og elg), som er vertsdyr for flåtten - som sprer sykdommen. Nå viser nye analyser at økningen i antallet hjortedyr ikke er stor nok til å forklare økningen alene.

Les mer »

Det plantes stadig mer

Det ble levert drøye 32,4 millioner skogplanter fra norske skogplanteskoler i 2015, det er en økning på nesten 4,4 prosent fra året før. – Det bør fortsatt være en målsetning om høyere plantetall i Norge, sier Øyvind Meland Edvardsen, leder for Skogfrøverket.

Les mer »

Færre ulv med ulveforliket

Den nye ulvepolitikken sikrer at all ulv som faktisk befinner seg i Norge vil telle med i bestandsmålet, uavhengig av grenser.

– Målet er lavere konfliktnivå, sier Eirik Milde (H).

Les mer »

Nyhetsarkiv

Ber om kompensasjon for ulvetap

- Det er viktig å huske på at ulv ikke bare handler om miljøpolitikk. Dette berører også en næring. Dagens ulvepolitikk har store konsekvenser for grunneiere som taper på bortfall av jaktinntekter, sa Erik Lahnstein, under gårsdagens ulvehøring i næringskomiteen. 

...

Dato: 20160524 Les mer »

Flertall for ny ulvepolitikk

Det er flertall for ny ulvepolitikk på Stortinget. Arbeiderpartiet og KrF er enige med Høyre og Frp om nytt bestandsmål. De er også enige om å innskrenke ulvesonen. Resten av Stortingets partier står utenfor avtalen.

...

Dato: 20160519 Les mer »

Duft avgjør hvor barkbillene angriper

Granbarkbillene angriper skogen flekkvis. Trolig er det duften fra andre barkbiller og fra svekkede grantrær som avgjør hvor det kommer nye angrep.

...

Dato: 20160513 Les mer »

Krever ny ulvepolitikk

Den stadig større ulvebestanden gjør det vanskeligere for de som lever av utmarksressurser, hevder en ny innlandsplattform. De har levert en uttalelse med krav om en ny forvaltning av ulven til Stortinget.

Den nye stortingsmeldingen om ulv presenteres av Klima- og miljødepartementet i dag. 

...

Dato: 20160318 Les mer »

Regjeringen med ny melding om ulv - opprettholder sone

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om den framtidige forvaltningen av ulv i Norge.
Ulvesonen er foreslås opprettholdt, men utvides noe. Det foreslås nye bestandsmål der grenserevir og ulver utenfor sonen skal telles.

...

Dato: 20160318 Les mer »