Eiendom

– Vil gi flere engasjerte skogeiere

– Det nye forslaget om priskontroll og konsesjon innebærer en oppmyking og forenkling for de som ønsker å kjøpe og selge skog, sier Olav Veum styreleder i Norges Skogeierforbund.

Les mer »

Priskontrollen for skogeiendommer oppheves

Et flertall på Stortinget er nå enige om å fjerne priskontrollen ved salg av rene Skogeiendommer. – Vi har fått godt gjennomslag for vårt syn i Stortinget, sier Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund, fornøyd.

Les mer »

Statskog selger nye skogområder

Statskog har til nå solgt 162 skogeiendommer på til sammen 316 000 dekar. Nå er det klart for en ny salgsrunde. 13 eiendommer på til sammen 26 200 dekar legges ut for salg i dag, 25. september.

Les mer »

Viktig seier for grunneierne i Høyesterett

- Høyesterett slo enstemmig i sin storkammerdom 22. april 2015 (Grimstvedt-saken) fast at rettstilstanden etter den såkalte Bøvre-dommen i 2007 ikke kan opprettholdes, sier advokat Sveinung O. Flaaten, i Advokatfirmaet Hjort DA. Det var han som i 2012 førte Lindheim-saken for Menneskerettsdomstolen, med støtte fra Norges Skogeierforbund. 

Les mer »

Mangfold og landskapsforandringer

En ny svensk studie om biologisk mangfold i 1900-tallets landskap går på hvorvidt det biologiske mangfoldet er truet av de endringene som skjer. Den konkluderer med at så er tilfelle.

Les mer »

Menn eier Sverige

48 prosent av svensk landareal eies av privatpersoner. Ifølge Statistiska centralbyråns (SCB) publikasjon Markanvändningen i Sverige eier svenske kvinner kun 11 prosent av landarealet. Resten eies av menn.

Les mer »

Gudrun var et tidsskille

Ekstremvær har de fleste fått et forhold til. Nå i januar er det ti år siden orkanen Gudrun raste over Småland og la 75 mill. kbm i bakken. Svenskene bosatt der kan operere med et tidsskille: før og etter Gudrun.

Les mer »

Samvirkeforetak og skatt

I sommer fikk mange utmarkslag og veiforeninger organisert etter samvirkemodellen (SA) brev fra Skatteetaten om manglende innlevering av selvangivelse. I forlengelsen av et krav om selvangivelse, noe som ikke ble krevd før overgangen til SA, kommer det gjerne også et skattekrav.

Les mer »

Skal måle verdens skoger

I 2019 skal Den internasjonale romstasjonen (ISS) begynne å laserscanne skogdekket og skogenes høyde verden over. Hensikten er å vurdere hvor mye karbon skogene inneholder, hvordan de endrer seg over tid og hvordan de interagerer med atmosfæren.

Les mer »

Vilt på viltkamerafronten

Hvor mange viltkameraer som for tida står ute i skog og mark, er det ingen som vet – ut over at det er veldig mange. Så mange at Datatilsynet er bekymret.

Les mer »

Vil fjerne konsesjonsloven

Landbruksdepartementet har nå sendt ut på høring et forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten, uten å erstatte disse av andre regler.

Les mer »

Tilrår 62 nye skogområder

Miljødirektoratet tilrår i brev til Klima- og miljødepartementet at 62 nye skogområder blir vernet som naturreservater. Områdene er spredt på mange fylker og innbefatter mange naturtyper og høye verneverdier.

Les mer »

Nyhetsarkiv

OF satser sterkere på juletrær

Opplysningsvesenets Fond (OF) har sitt utspring i landets prestegårder og er en betydelig skogeier. Nå vil OF også satse mer innen juletreproduksjon. Et område på et par hundre dekar utenfor Skien skal tilplantes for å produsere juletrær.

...

Dato: 20140314 Les mer »

Stor flom i vente

Regn i Sør-Norge i dagene som kommer kan føre til stor økning av vannføringen i vassdrag og lokale oversvømmelser. Vannstanden vil øke i mange av innsjøene i lavlandet på Østlandet, melder NVE.

...

Dato: 20130522 Les mer »

Hyttepriser på vei ned

Hyttemarkedet har gått opp og ned og opp igjen. Nå viser det seg at prisene samlet sett er på vei ned igjen, men ikke overalt.

...

Dato: 20130214 Les mer »

Virtuell skog i Vestfold

God oversikt over skogressursene gir bedre utnyttelse og større verdiskaping. En ny metode gjør det nå mulig å beskrive også mindre skogområder ved hjelp av data fra tredimensjonale flyfoto. Dette har ikke vært mulig tidligere.

...

Dato: 20121107 Les mer »

Prøvebo på landet?

I Vest-Telemark blir det mulig å prøvebo i en enkel bolig i landlige omgivelser for å finne ut om landlivet er noe å satse på. Den første prøvebostedet ligger i Øyfjell i Vinje, og kommunene Seljord, Kviteseid og Hjartdal har sine prosjektskisser klare.

...

Dato: 20120918 Les mer »