Bruk av tre

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

Les mer »

Ny norsk satsing på massivtre

Nordisk Massivtre AS skal benytte kortreist skog i produksjon av byggeelementer i en ny fabrikk for massivtre på Kongsvinger. Hunton Fiber AS og Stangeskovene står bak selskapet i samarbeid med Massiv Holding.

Les mer »

Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

Les mer »

Søker kandidater til årets trebyggeri 2016

Nå kan du foreslå kandidater til hvem som bør få prisen for årets trebyggeri 2016. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt bruk av tre, som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc.

Les mer »

Biostrategi oppfordrer til samarbeid

Regjeringens lenge varslede bioøkonomistrategi er lagt frem. Den har få konkrete tiltak, men oppfordrer til samarbeid på tvers av næringene.

Les mer »

ESA godkjenner støtte til biokull

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i ettermiddag grønt lys for at Enova kan støtte biokullproduksjon på Treklyngen med 138 millioner kroner.

Les mer »

Flere butikker i tre

Bygging i tre bidrar til å senke både CO2-fotavtrykket og energikostnadene. Treteknisk arbeider nå med Coop og KIWI for å optimalisere butikkonsepter basert på tre.

Les mer »

Etablerer nytt senter – NTNU WOOD

NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter som skal bidra til å styrke tresatsingen både på NTNU og nasjonalt. Det nye senteret har fått navnet NTNU WOOD.

Les mer »

Ekspertutvalg anbefaler økt bruk tre

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft mener at Norge bør øke bruken av tre i bygg. – Mitt ønske er at anskaffelsesregelverket blir klarere slik at tolkningsmulighetene blir redusert til fordel for miljøet, sier arkitekt Ole Wiig i Narud Stokke Wiig. 

Les mer »

Kappløp om framtidens bioprodukter

Det pågår allerede et intenst kappløp om å bli først med ny produksjon av biodrivstoff og andre produkter basert på skogen som råstoff i Norge. Bioenergibransjen framstår som skognæringens forlengede arm inn i det grønne skiftet, men etterlyser bedre og mer stabile rammebetingelser for å kunne gjøre de nødvendige investeringene.

Les mer »

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. 
 

Les mer »

Konferanse for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. 

Les mer »

Nyhetsarkiv

Venstre vil ha mer biodrivstoff fra skogen

Regjeringen har i dagens framlagte forslag til statsbudsjett gått inn for å øke innblandingen av biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent, og at mer av biodrivstoffet må komme fra skogen. Venstre vil gå lenger og vil kreve en langsiktig opptrappingsplan i de kommende budsjettforhandlingene.

...

Dato: 20161006 Les mer »

Treteknisk sertifiserer limtreprodukter i Japan

Japan er ett av de store markedene for europeiske limtreprodusenter. Japan har klare regler for det som importeres og limtre sertifiseres etter JAS-standarder (Japanese Agricultural Standards). Treteknisk har arbeidet med JAS-sertifisering siden 1996 og fra 2003 er de som de eneste i Europa godkjent som sertifiseringsorgan (RCO, Registered Certification Organisation) for limtre og konstruksjonsvirke. Nå er de i tillegg også de eneste utenfor Japan som sertifiserer massivtreelementer.

...

Dato: 20160923 Les mer »

Borregaard investerer i bioetanol og biogass

Borregaard vil investere 63 millioner kroner i en oppgradering av produksjonsanlegget for bioetanol. Prosjektet inkluderer fangst og lagring av biogass og støttes av Enova med 18,9 millioner kroner.

...

Dato: 20160909 Les mer »

Jobber med å sikre skogsvirke til biodrivstoff

– Vi har en god dialog med skogbruket, og har sikret oss råstoff til den første fabrikken, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm AS som planlegger å åpne fem store fabrikker for biodrivstoff.

...

Dato: 20160901 Les mer »

12 millioner til forskning hos Borregaard

Borregaard vil motta 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet «Value added sugar platform». Prosjektet går ut på å utvikle produkter fra sukker med høy verdi. 

...

Dato: 20160726 Les mer »