Ferdige planter på vei ut til skogeiere i Norge.

Planterekord i skogen

Det plantes stadig mer skog i Norge. I 2016 ble det levert drøyt 35,4 mill. planter fra norske skogplanteskoler. Dette er en økning på 11 % i forhold til 2015, og en økning på over 50 % i forhold til nivået for 10 år siden.

Det norske Skogfrøverk samler produksjonsstatistikk fra norske planteskoler. Utviklingen de siste 10 årene er entydig: Planteaktiviteten øker år for år.

 

- Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er tydelig at skogbruket responderer sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth.

 

I 2016 ble det levert 34,4 mill. granplanter fra norske skogplanteskoler. Det også levert ca. 0,6 mill. furuplanter, samt mindre partier av utenlandske treslag som sitkagran, lutziigran og edelgran. Edelgran går hovedsakelig til juletreproduksjon.

 

I 2016 var etterspørselen etter planter større enn det planteskolene klarte å levere. I tillegg antas det at det ble importert ca.4,8 mill. planter hovedsaklig fra Sverige. Det innebærer at det totalt sett ble plantet rundt 40 mill. planter i skogen i fjor, og det er over 80 % mer enn bunnåret 2005.

 

Fortsatt er det stykke igjen før nivået er på høyde med 1970- og 1980-tallet. Den gangen ble det plantet ut mellom 60 og 70 mill. planter hvert år.

 

- Vi opplever at det er en politisk forståelse av at skogbruket har en viktig rolle i klimapolitikken, samtidig som skogeierne ser at det er god investering å satse på planting, sier Frode Hjorth.

 Krever at Stortingets ulvevedtak følges opp

Mellom to og tre tusen hadde i går møtt opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens håndtering av Stortingets ulvevedtak. Kravet fra skogeiere, bønder, jegere og bygdefolk fra hele landet, er at ulveforliket blir respektert og iverksatt snarest.

Les mer »

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

Les mer »

Ny norsk satsing på massivtre

Nordisk Massivtre AS skal benytte kortreist skog i produksjon av byggeelementer i en ny fabrikk for massivtre på Kongsvinger. Hunton Fiber AS og Stangeskovene står bak selskapet i samarbeid med Massiv Holding.

Les mer »

Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

Les mer »

– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »

Tømmer og marked 2017

Viken Skog arrangerer 16. februar seminaret «Tømmer og marked 2017». Dette seminaret ble arrangert første gang i fjor med snaut 200 deltakere. I år har Viken Skog mål om at en rekke sentrale politikere og ledere fra næringens virksomheter skal trekke 300 engasjerte deltakere fra hele næringskjeden. 

Les mer »