Morten Kristiansen er fornøyd med resultatet fra 4. kvartal 2016 i Moelven. Foto: Jens Haugen

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

I 2016 økte driftsinntektene med 6,8 prosent til NOK 10 350 millioner (NOK 9 690 millioner i 2015).


Konsernsjef Morten Kristansen i Moelven sier imidlertid at driftsresultatet for årets siste kvartal på NOK 64 millioner er på samme nivå som året før (65). 

- Driftsinntektene i fjerde kvartal falt med 1,1 prosent til NOK 2 456 millioner (2 483). Reduksjonen skyldes salg av virksomhet.


Konsernsjefen godt fornøyd med året.

 

- Vi har passert 10 milliarder i omsetning og akkumulert har driftsresultat økt med 23,5 prosent. I hovedsak skyldes dette fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og et godt og sunt aktivitetsnivå i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen.


Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet. 

 

- Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet videreføres og det er spennende prosjekter på gang i hele konsernet. De to største sagbrukene vi har i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – gjennomgår en stor organisasjonsmessig endring. Samtidig planlegges det investeringer på omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Tiltakene skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli av våre mest effektive og lønnsomme, sier Morten Kristiansen.

 

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber til divisjon Wood fra og med årsskiftet. 

 

- Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood med satsning mot det  skandinaviske hjemmemarkedet. Dette vil på sikt styrke divisjonen Woods satsing på overflatebehandling av tre og interiørpaneler og gi positive resultatmessige effekter, sier Kristiansen.

 

I Norge viser fastlandsøkonomien vekst og oljesektoren svekkes mindre.  I Sverige justeres aktivitetsforventningene noe ned  etter en periode med meget høy aktivitet.  Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt.

 

- For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Kristiansen.

 

Her kan du laste ned kvartalsrapporten fra Moelven:Krever at Stortingets ulvevedtak følges opp

Mellom to og tre tusen hadde i går møtt opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens håndtering av Stortingets ulvevedtak. Kravet fra skogeiere, bønder, jegere og bygdefolk fra hele landet, er at ulveforliket blir respektert og iverksatt snarest.

Les mer »

Planterekord i skogen

Det plantes stadig mer skog i Norge. I 2016 ble det levert drøyt 35,4 mill. planter fra norske skogplanteskoler. Dette er en økning på 11 % i forhold til 2015, og en økning på over 50 % i forhold til nivået for 10 år siden.

Les mer »

Ny norsk satsing på massivtre

Nordisk Massivtre AS skal benytte kortreist skog i produksjon av byggeelementer i en ny fabrikk for massivtre på Kongsvinger. Hunton Fiber AS og Stangeskovene står bak selskapet i samarbeid med Massiv Holding.

Les mer »

Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

Les mer »

– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »

Tømmer og marked 2017

Viken Skog arrangerer 16. februar seminaret «Tømmer og marked 2017». Dette seminaret ble arrangert første gang i fjor med snaut 200 deltakere. I år har Viken Skog mål om at en rekke sentrale politikere og ledere fra næringens virksomheter skal trekke 300 engasjerte deltakere fra hele næringskjeden. 

Les mer »