- Vi ser på dette som en anerkjennelse av vårt arbeid i forhold til å bidra innenfor vårt arbeidsfelt som er bærekraftig bygg, by og stedsutvikling, sier en glad daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus.

Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

I går ble selskapet lanserer som en av de 25 eksemplene i Ministerrådets nye katalog «Nordic Bioeconomy - 25 Cases for Sustainable Change». Trefokus er valgt ut som et nordisk eksempel innen bruken av bærekraftige løsninger i byggenæringen, og spesielt for måten selskapet arbeider på. 


- Vi ser jo på dette som en anerkjennelse av vårt arbeid i forhold til å bidra innenfor vårt arbeidsfelt som er bærekraftig bygg, by og stedsutvikling, sier en glad daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus. Han forteller at han og Trefokus vil fortsette arbeide med å utvikle nye allianser og innfallsvinkler for ytterligere å styrke arbeidet.


Nordisk Ministerråd trekker fram Trefokus på grunn av deres nettverksbaserte tilnærming, der Trefokus kobler sammen et bredt spekter av aktører i byggenæringen med mål om økt bruk av tre i bygg. Trefokus benytter en bred tilnærming, med samhandling mellom lokalsamfunn, kommunale planprosesser, offentlige innkjøp, interaksjon mellom byggeprosjekter, utdanning og kompetanseutvikling, skriver de. 


Nardo skole i Trondheim er trukket fram som et eksempel der TreFokus har vært en viktig aktør for å få til et samarbeid mellom kommunen og mange aktører i byggenæringen. 


Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap, med mål om å dekke behovet for god og riktig treinformasjon, både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Selskapet tilfører faktakunnskap og nøytral produktinformasjon, og selger ingen produkter selv. 


Trefokus eies av skogbruk og treindustri i Norge og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. De jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.Les mer om katalogen på nettsiden Nordisk samarbeid her:  
 

Her finner du katalogen over de 25 eksemplene som pdf:

 

Her kan du lese mer om Trefokus:Krever at Stortingets ulvevedtak følges opp

Mellom to og tre tusen hadde i går møtt opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens håndtering av Stortingets ulvevedtak. Kravet fra skogeiere, bønder, jegere og bygdefolk fra hele landet, er at ulveforliket blir respektert og iverksatt snarest.

Les mer »

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

Les mer »

Planterekord i skogen

Det plantes stadig mer skog i Norge. I 2016 ble det levert drøyt 35,4 mill. planter fra norske skogplanteskoler. Dette er en økning på 11 % i forhold til 2015, og en økning på over 50 % i forhold til nivået for 10 år siden.

Les mer »

Ny norsk satsing på massivtre

Nordisk Massivtre AS skal benytte kortreist skog i produksjon av byggeelementer i en ny fabrikk for massivtre på Kongsvinger. Hunton Fiber AS og Stangeskovene står bak selskapet i samarbeid med Massiv Holding.

Les mer »

– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »

Tømmer og marked 2017

Viken Skog arrangerer 16. februar seminaret «Tømmer og marked 2017». Dette seminaret ble arrangert første gang i fjor med snaut 200 deltakere. I år har Viken Skog mål om at en rekke sentrale politikere og ledere fra næringens virksomheter skal trekke 300 engasjerte deltakere fra hele næringskjeden. 

Les mer »