Flere butikker i tre

Bygging i tre bidrar til å senke både CO2-fotavtrykket og energikostnadene. Treteknisk arbeider nå med Coop og KIWI for å optimalisere butikkonsepter basert på tre.

I både Coop og KIWI-kjeden har man begynt å bygge butikker i tre. ­

– Dette er basert på at trekonseptene viser seg å være kostnadseffektive og ikke minst miljøeffektive, skriver Treteknisk i en pressemelding.

Det er velkjent at tre har gode miljøegenskaper. Bruk av tre i bærekonstruksjoner, innvendige overflater og kledning gir lavere CO2-fotavtrykk i byggeprosjekter, - erfaringsmessig rundt en halvering.

– Men energimessig er det også noe å hente på å bruke tre. Tre utjevner fuktighet og bremser dermed også temperaturendringer. Aktive treoverflater kan derfor redusere behovet for ventilasjon og øke komforten i butikken, - til glede for ansatte og kunder, skriver Treteknisk.

Samvirkelaget Coop Nordland har satset på bygg i tre som er prosjektert og oppført i samarbeid med Green Advisers ved Joakim Dørum. Til nå er tre butikker bygget eller bygget om med bruk av tre, og den fjerde utvidelsen står på trappene. Nå ønsker Coop Norge å videreformidle sine erfaringer fra Coop Nordland, slik at andre regioner kan oppføre bygg med samme gunstige konsept.

KIWI har nylig utviklet og bygget en av sine «fremtidsbutikker» i tre. Her logges innvirkningen på innemiljøet fra tre i svevende «juletrær» som måler hvor mye fukt som absorberes i treet.

– Dette skal gi grunnlag for å optimalisere ventilasjonen slik at den utnytter effekten fra trematerialene best mulig, sier seniorforsker Kristine Nore ved Treteknisk.

Treteknisk er i avslutningsfasen av tre forskningsprosjekter som har omhandlet tre, energi og innemiljø.

– Vi vet mye om hvordan tre opptrer i laboratorier og i testhus, men har til nå ikke tatt skrittet ut i operative bygg. Nå håper vi måleresultater fra butikkdrift kan hjelpe oss til å definere effekter fra bruk av tre i innemiljøer slik at dette ytterligere kan styrke treets positive miljøegenskaper, sier adm. dir. Hilde Tellesbø ved Treteknisk.Krever at Stortingets ulvevedtak følges opp

Mellom to og tre tusen hadde i går møtt opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens håndtering av Stortingets ulvevedtak. Kravet fra skogeiere, bønder, jegere og bygdefolk fra hele landet, er at ulveforliket blir respektert og iverksatt snarest.

Les mer »

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

Les mer »

Planterekord i skogen

Det plantes stadig mer skog i Norge. I 2016 ble det levert drøyt 35,4 mill. planter fra norske skogplanteskoler. Dette er en økning på 11 % i forhold til 2015, og en økning på over 50 % i forhold til nivået for 10 år siden.

Les mer »

Ny norsk satsing på massivtre

Nordisk Massivtre AS skal benytte kortreist skog i produksjon av byggeelementer i en ny fabrikk for massivtre på Kongsvinger. Hunton Fiber AS og Stangeskovene står bak selskapet i samarbeid med Massiv Holding.

Les mer »

Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

Les mer »

– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »