Biostrategi oppfordrer til samarbeid

Regjeringens lenge varslede bioøkonomistrategi er lagt frem. Den har få konkrete tiltak, men oppfordrer til samarbeid på tvers av næringene.

Les mer »

Sparer mye på elektrifisering

Norges Skogeierforbund, NHO og Jernbaneverket foreslår at strekningen Hamar – Kongsvinger elektrifiseres. I tillegg ønsker de nye tilsvinger og krysningsspor. Innsparingspotensialet er 40 millioner kroner for norske skogeiere.

Les mer »

ESA godkjenner støtte til biokull

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i ettermiddag grønt lys for at Enova kan støtte biokullproduksjon på Treklyngen med 138 millioner kroner.

Les mer »

Tømmerhugger-VM til Lillehammer i 2017

Verdensmesterskapet i Timbersports blir arrangert på Lillehammer 3. og 4. november 2017.

Les mer »

Hedret for årets beste masteroppgave

Simen Løken fra Trysil stakk av med den gjeve prisen for årets beste masteroppgave i skogfag ved NMBU. Seks andre flinke skogstudenter fikk også utdelt 50.000 kroner i stipend fra Skoglauget. 

Les mer »

– Politikerne må peke ut retningen

– Vi når ikke målene med næringsnøytralitet, sa Idar Kreutzer under sitt innlegg på Zerokonferansen.

Les mer »

Skog søker journalist-vikar

Vår faste journalist går ut i svangerskaps-permisjon neste år, og vi trenger en vikar i 2017. Ansettelse fra 1. februar og ut året.  

Les mer »

Flere butikker i tre

Bygging i tre bidrar til å senke både CO2-fotavtrykket og energikostnadene. Treteknisk arbeider nå med Coop og KIWI for å optimalisere butikkonsepter basert på tre.

Les mer »

Etablerer nytt senter – NTNU WOOD

NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter som skal bidra til å styrke tresatsingen både på NTNU og nasjonalt. Det nye senteret har fått navnet NTNU WOOD.

Les mer »

Ekspertutvalg anbefaler økt bruk tre

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft mener at Norge bør øke bruken av tre i bygg. – Mitt ønske er at anskaffelsesregelverket blir klarere slik at tolkningsmulighetene blir redusert til fordel for miljøet, sier arkitekt Ole Wiig i Narud Stokke Wiig. 

Les mer »

Kappløp om framtidens bioprodukter

Det pågår allerede et intenst kappløp om å bli først med ny produksjon av biodrivstoff og andre produkter basert på skogen som råstoff i Norge. Bioenergibransjen framstår som skognæringens forlengede arm inn i det grønne skiftet, men etterlyser bedre og mer stabile rammebetingelser for å kunne gjøre de nødvendige investeringene.

Les mer »

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. 
 

Les mer »

- Skogmelding uten strategi

Den etterlengtede skogmeldingen ble lagt frem i Hunton sine fabrikklokaler på Gjøvik fredag. Regjeringen lover fortsatt økt satsing på infrastruktur, skatt og nytt mandat for Investinor. Skognæringen på sin side etterlyser nye virkemidler og en helhetlig strategi.

Les mer »

Testing har gitt to nye funn

Dugnaden for å kartlegge CWD, eller skrantesyke, har så langt gått bra. Rundt 6000 dyr er testet, noe som har resultert i to nye funn hos villrein.

Les mer »

Venstre vil ha mer biodrivstoff fra skogen

Regjeringen har i dagens framlagte forslag til statsbudsjett gått inn for å øke innblandingen av biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent, og at mer av biodrivstoffet må komme fra skogen. Venstre vil gå lenger og vil kreve en langsiktig opptrappingsplan i de kommende budsjettforhandlingene.

Les mer »

Nyhetsarkiv

Endrer mandatet til Investinor

Regjeringen foreslår å endre mandatet til Investinor slik at selskapet lettere s...

Dato: 05.10.2016 Les mer »

Tre tømmerkaier har fått tilsagn om tilskudd

Landbruksdirektoratet har i september gitt totalt 46 millioner i tilskudd til tre kaianlegg,...

Dato: 04.10.2016 Les mer »

Ledige plasser på Bioenergidagene

Det er fortsatt ledige plasser på Bioenergidagene som arrangeres 31. oktober – 1...

Dato: 03.10.2016 Les mer »

Bekymret for mulig flytting av to skogskoler

Flere representanter for skognæringen er bekymret for hva som vil skje med to godt inn...

Dato: 30.09.2016 Les mer »

Statskog selger flere skogeiendommer

Statskog selger i høst 15 eiendommer som samlet utgjør ca. 73 000 dekar. Eiend...

Dato: 29.09.2016 Les mer »